om mig

Ditte-Marie Post

Psykomotorisk terapeut, uddannet i 2007. Efter- og videreuddannelse i sundhedsfremme, gruppe- og organisationspsykologi, Mindfulnessinstruktør, stressvejleder og psykiatrivejleder. Ansættelser i det offentlige sundhedssystem, underviser ved Psykomotorikuddannelserne, artikelskriver og oplægsholder nationalt og internationalt om psykomotorik og psykomotorisk terapi.

Terapeut og behandler

Jeg er levende optaget af forbindelsen mellem krop og psyke. De er to sider af samme sag - dig - og har stor betydning for dit velvære, dig selv og for dine handlemuligheder. Jeg har arbejdet med stressede, belastede og sårbare mennesker i en årrække og bliver til stadighed overrasket, imponeret og begejstret over de psykomotoriske og kropsterapeutiske muligheder for at hjælpe mennesker lige netop dér, hvor de er. Der er altid ressourcer, der er altid en vej, og med små, eller store, skridt kan du komme videre.

Psykomotorisk Terapeut

Jeg er psykomotorisk terapeut og medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Uddannelsen er den eneste i det offentlige system, der fokuserer specifikt på relationen mellem krop og psyke.
Faget kombinerer solid viden om anatomi, fysiologi, muskler, nervesystem og bevægelse med solid viden om psykologi, samtale og psykologisk udvikling.
En væsentlig del af uddannelsen er en praktisk, terapeutisk uddannelse i manuel kropsbehandling, bevægelse og fokuserede kropsøvelser.
Se mere her:http://dap.dk