Om Psykomotorisk Terapi

Ønsker du dig ro, bedre kontakt til din krop, afspændthed, kropsbevidsthed, bedre søvn, bedre kontakt til dine behov og dine muligheder for at handle? Psykomotorisk terapi støtter og forbedrer forbindelsen mellem krop og psyke. Læs her nedenfor om, hvordan terapien foregår og hvordan den kan hjælpe dig der, hvor du er nu:

Uro og anspændthed

Den manuelle psykomotoriske behandling giver ro til krop og sind. Vi taler om dine udfordringer før, under og efter behandlingen og jeg støtter dig til at mærke efter og spænde af. Du får øvelser og opmærksomhedspunkter med til at bruge i din hverdag.

Stress

Stress viser sig ofte med kropslige symptomer: anspændthed, tankemylder og svært ved at spænde af og finde ro. Vi kortlægger dine udfordringer sammen for at skabe overblik og handlemuligheder. Den manuelle behandling giver dig ro i krop og i dit nervesystem. Du får øvelser og opmærksomhedspunkter med til at bruge i din hverdag.

Muskelsmerter

Psykomotorisk behandling løsner og afspænder de smertende muskler - og led. Du har måske spændingshovedpine, eller smerter fra den måde, du bruger din krop eller dine arbejdsstillinger. Vi taler om dine udfordringer og du bliver vejledt i kroppens funktioner, ergonomi og arbejdsstillinger. Du får øvelser til at bruge, når du kommer hjem.

Søvnproblemer

Det kan være svært at falde i søvn, finde ro og give slip i kortere eller længere perioder. Tankemylder kan holde dig vågen, når du gerne ville sove. Vi taler om dine udfordringer og dit søvnmønster og den afspændende, psykomotoriske behandling hjælper dig til at finde ro i kroppen.

Psykisk sårbar?

Psykomotorisk, kropsligt arbejde og terapi kan være en god støtte, hvis du er psykisk sårbar. Har du angst, depression, eller andre psykiske problemer? Jeg har mange års erfaring med psykomotorisk behandling af mennesker med psykisk sårbarhed og samarbejder også gerne med det offentlige behandlingssystem. Kontakt mig for at tale om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

"Det ved jeg ikke helt"

Krop og psyke er forbundne kar og to sider af samme sag: dig. Deres signaler og symptomer blander sig sammen og det kan være svært at finde ud af hvad, hvordan og hvorfor? Måske du blot ønsker dig ro, kontakt til kroppen og til dig selv? Kontakt mig for en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig, eller måske blot for en afspændende, rolig behandling.

Hvordan foregår behandlingen ?

Jeg har lokaler i en stille gade på Vesterbro, København.
Behandlingen starter altid med en samtale om, hvordan du har det og om, hvad vi skal i dag. 

Den manuelle behandling foregår på en briks, støttet af puder og under et tæppe, så du ligger godt. Du har tøj på under behandlingen, men jeg anbefaler at du har blødt, løst og behageligt tøj på.
Behandlingen kan fokusere på enkelte kropsområder, men jeg kommer rundt om hele kroppen.

Behandlingen foregår som blide tryk og stræk, samt passiv bevægelse af muskler og led.

Vi afslutter sessionen med en samtale og instruktion i en øvelse eller opmærksomhedspunkter, du kan bruge derhjemme.

En behandlingssession varer en time alt i alt.

Sessionen kan forlænges til 1½ time efter aftale.